Skip Navigation or Skip to Content

ZENIMAX MEDIA – POLITYKA PRYWATNOŚCI W INTERNECIE

POTWIERDZENIE CERTYFIKATU PRYWATNOÅšCI ESRB

ZENIMAX MEDIA – POLITYKA PRYWATNOŚCI W INTERNECIE

Ostatnia aktualizacja: 1 stycznia 2021 r.

Niniejsza Polityka Prywatności („Polityka") ZeniMax Media Online opisuje w jaki sposób ZeniMax Media Inc. oraz firmy powiązane i oddziały (wspólnie nazywane „ZeniMax", „my" lub „nas") zbierają, użytkują i w inny sposób przetwarzają zbierane dane osobowe, dotyczące klientów, kupujących, subskrybentów i/lub użytkowników (każdy z nich to „Użytkownik") naszych aplikacji mobilnych, gier, stron WWW i innych usług online (wspólnie nazywanych naszymi „Usługami").

Opis

Uważamy, że transparentność jest niezwykle ważna. W niniejszym opisie ogólnym podsumowujemy, jakie dane osobowe zbieramy, i informujemy, jak ich używamy. Całość jest dodatkowo wyjaśniona w pełnym tekście naszej Polityki Prywatności poniżej. Pamiętaj, że rzeczywiste dane osobowe, które zbieramy, oraz sposób ich wykorzystania, są różne, w zależności od rodzaju naszej relacji i interakcji z tobą. W niektórych przypadkach (na przykład, gdy jest to wymagane prawem) przed zebraniem lub używaniem niektórych danych osobowych, prosimy o twoją zgodę lub dajemy Ci wybór.

Kategorie zbieranych danych osobowych. Generalnie, zbieramy następujące rodzaje danych osobowych:

 • Identyfikatory: To między innymi bezpośrednie identyfikatory, takie jak imię i nazwisko, nazwa użytkownika, ksywka; e-mail, adres pobierania opłat, inne dane kontaktowe; UID, BUID, identyfikator urządzenia, adres IP, identyfikatory platform zewnętrznych i dane konta (np. PlayStation®, Xbox, Steam, Facebook) oraz inne identyfikatory online lub niepowtarzalne identyfikatory.
 • Dane klienta: To między innymi twoje dane konta i profilu oraz informacje o kliencie, zawierające dane osobowe, takie jak nazwa użytkownika, imię i nazwisko, dane demograficzne i inne charakterystyki lub opisy, e-mail, adres zamieszkania, numer telefonu i inne dane kontaktowe, dane konta, preferencje komunikacyjne, informacje o pobieraniu opłat i płatnościach, zgłoszenia do obsługi klienta i wsparcia oraz inne dane, które podmioty przekazują nam, aby się zarejestrować, zyskać dostęp lub kupić nasze Usługi.
 • Dane komercyjne: To między innymi historia zakupów i tendencje zakupowe: dane komercyjne, w tym informacje o własności osobistej, zakupionych, pozyskanych lub oglądanych produktach albo usługach lub inne zapisy dotyczące historii zakupów, użytkowania i tendencji, na przykład informacje o twoich subskrypcjach, obecnych oraz przeszłych płatnościach i zakupach, gry, w które grasz lub które Cię interesują.
 • Dane użytkowania: To między innymi historia przeglądania, dane o kliknięciach, historia wyszukiwania, dzienniki dostępu, informacje dotyczące twoich interakcji z naszymi stronami, aplikacjami mobilnymi i innymi Usługami oraz naszymi e-mailami marketingowymi i reklamami sieciowymi, oraz inne dane o użytkowaniu, związane z twoim użytkowaniem Usług, np. język i preferencje, zakupy w grze, statystyki gry, wyniki, bohater, postacie, osiągnięcia, rankingi, czas spędzony na grze, ścieżki kliknięć, profil gry, preferencje, znajomi, a także twoje komentarze, wpisy oraz interakcje na forach i w społecznościach.
 • Dane geolokacyjne: To między innymi precyzyjne dane o położeniu konkretnej osoby lub urządzenia, takie jak dane o położeniu urządzenia dla Użytkowników gier mobilnych.
 • Dane dźwiękowe, wideo lub inne dane elektroniczne: To między innymi dane dźwiękowe, elektroniczne, wizualne, termalne lub podobne, na przykład zdjęcia i obrazy (które możesz nam przesyłać lub publikować na swoim profilu), nagrania rozmów (np. rozmowy z obsługą klienta) i przesłane zdjęcia Użytkowników (np. zdjęcia profilowe).
 • Wnioski: To między innymi wnioski, które wysnuwamy z innych danych osobowych, które zbieramy, aby stworzyć twój profil na podstawie twojego konta i aktywności, odzwierciedlających twoje preferencje, charakterystykę, zachowanie, podejście i możliwości w odniesieniu do Usług.

Użytkowanie danych osobowych. Generalnie, możemy używać i przekazywać dane osobowe, aby realizować następujące cele:

 • Dostarczanie usług i związanego z nimi wsparcia
 • Zachowanie bezpieczeństwa Usług
 • Analiza i ulepszanie Usług i biznesu
 • Personalizacja Usług
 • Reklama, marketing i cele promocyjne
 • Zabezpieczanie i ochrona naszych interesów
 • Ochrona naszych praw
 • Audyty, raporty, zarządzanie korporacją i operacje wewnętrzne
 • Zgodność z wymaganiami prawa

Certyfikat prywatności ESRB. ZeniMax ceni sobie wagę Twojej prywatności i dlatego wystąpiliśmy o Certyfikat Prywatności ESRB. ZeniMax jest uprawnionym licencjobiorcą i uczestnikiem certyfikowanego programu ochrony prywatności Entertainment Software Rating Board („Certyfikacja prywatności ESRB"). Wszystkie usługi, w których opublikowano niniejszą Politykę i na których wyświetlona jest pieczęć certyfikacji ESRB, zostały sprawdzone i otrzymały Certyfikat prywatności ESRB w celu spełnienia ustalonych praktyk w zakresie gromadzenia, wykorzystywania i ujawniania informacji w internecie. Usługi naszej firmy jako licencjobiorcy tego programu ochrony prywatności podlegają audytom oraz innym mechanizmom egzekwowania i rozliczalności zarządzanym niezależnie przez ESRB.

Jeśli jesteś mieszkańcem stanu Kalifornia, koniecznie przejrzyj sekcję 15.a. Mieszkańcy Kalifornii, znajdującą się poniżej, aby uzyskać ważne informacje o naszych praktykach dotyczących prywatności oraz o swoich prawach, jeśli chodzi o kalifornijskie prawa prywatności, w tym o swoim prawie do wysłania żądania „Proszę nie sprzedawać moich danych".

Dokładniejsze informacje o naszych praktykach prywatności i twoich prawach oraz wyborach znajdziesz poniżej, w pełnym tekście Polityki Prywatności, który jest podzielony na następujące sekcje:

 1. Zakres naszej Polityki
 2. Dane osobowe, które zbieramy
 3. Cele użytkowania i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych
 4. Przekazywanie i udostępnianie danych osobowych
 5. Pliki cookie, analityka i personalizacja
 6. Reklamy na podstawie zainteresowań
 7. Odnośniki podmiotów zewnętrznych i funkcje
 8. Treść generowana przez Użytkownika
 9. Bezpieczeństwo twoich informacji
 10. Przechowywanie danych
 11. Międzynarodowe transfery danych
 12. Prawa i wybory Użytkownika
 13. Dane kontaktowe
 14. Zmiany w niniejszej Polityce
 15. Dodatkowe informacje dla Użytkowników w niektórych jurysdykcjach

1. Zakres naszej Polityki

Niniejsza Polityka odnosi się do danych osobowych gromadzonych i przetwarzanych przez ZeniMax i dotyczących Użytkowników w związku z naszymi Usługami, w tym grami opublikowanymi przez Bethesda Softworks i ZeniMax Online Studios oraz grami opracowanymi przez inne studia ZeniMax; więcej informacji o naszych studiach znajduje się na stronie https://www.zenimax.com/studios. Polityka ta nie odnosi się do witryn internetowych, usług, produktów ani aplikacji mobilnych obsługiwanych przez inne firmy lub organizacje, do których dostęp uzyskać można poprzez odnośniki w naszych Usługach.

Rejestrując u nas konto, przekazując nam swoje dane za pośrednictwem Usług lub korzystając w inny sposób z naszych Usług, przyjmujesz do wiadomości i potwierdzasz, że ZeniMax może przetwarzać twoje dane osobowe zgodnie z niniejszą Polityką. Jeśli nie chcesz, aby niniejsza Polityka odnosiła się do ciebie, prosimy nie używać naszych Usług ani nie komunikować się z nami za pośrednictwem żadnych z naszych Usług. Jeśli jest to wymagane przez obowiązujące prawo, uzyskamy twoją zgodę na zbieranie, wykorzystywanie, przekazywanie i ujawnianie twoich danych osobowych.

Dane osobowe. W niniejszej Polityce, używając terminu „dane osobowe" mamy na myśli także inne, podobne terminy, zgodnie ze stosownymi prawami do prywatności – na przykład „informacje osobowe" czy „dane identyfikujące osobiście". Ogólnie rzecz biorąc, dane osobowe to każde dane, które identyfikują, są związane, opisują lub mogą zostać powiązane lub rozsądnie skojarzone z konkretną osobą.

Czego nie opisuje niniejsza Polityka. Niniejsza Polityka nie dotyczy osób aplikujących o stanowisko w naszej firmie oraz kandydatów na takie stanowisko ani pracowników (zatrudnionych na stałe lub nie) w kontekście naszych relacji zawodowych z takimi osobami.

2. Dane osobowe, które zbieramy

ZeniMax zbiera dane osobowe bezpośrednio od Użytkowników, automatycznie, w związku z ich użytkowaniem Usług, a w niektórych przypadkach także od podmiotów zewnętrznych (takich jak sieci społecznościowe, dostarczyciele platform, operatorzy płatności czy operatorzy niektórych usług zewnętrznych, z których sami korzystamy). Dane Użytkowników, które zbieramy, są różne, w zależności od okoliczności, takich jak użytkowane gry czy Usługi.

Dane, które zbieramy od Ciebie. Zazwyczaj zbieramy twoje dane osobowe na zasadzie dobrowolności. Jednak jeśli nie podasz niektórych danych osobowych, które są oznaczone jako obowiązkowe, możesz nie mieć dostępu do niektórych Usług i możemy nie być w stanie w pełni odpowiedzieć na twoje zapytanie. Generalnie, zbieramy od ciebie następujące dane osobowe:

 • Informacje uzyskane przy rejestracji oraz informacje profilowe: Aby uzyskać dostęp do niektórych Usług i korzystać z nich (np. zarejestrować się w grze, pobrać aplikację mobilną lub używać jej, uzyskać dostęp do usług opartych na subskrypcji, założyć konto), należy zarejestrować się u nas, przekazując nam wymagane informacje określone na stronie rejestracji. W zależności od używanych Usług, może to być twoje imię i nazwisko, nazwa użytkownika i hasło, a także kraj zamieszkania, adres e-mail i dane kontaktowe; niektóre Usługi nie będą dostępne, jeśli nie podasz wymaganych informacji. Możemy również prosić o przekazanie pewnych opcjonalnych informacji takich jak numer telefonu, data urodzenia, lokalizacja, preferencje, zdjęcie lub awatar oraz inne informacje profilowe.
 • Zakupy i informacje o płatnościach: Jeśli dokonujesz zakupu lub rejestrujesz się w niektórych Usługach opartych na subskrypcji, musisz podać swoje dane do płatności, w tym imię i nazwisko, adres i dane do rozliczenia i do wysyłki, rodzaj płatności, a także numer karty kredytowej lub inne dane rachunku płatniczego (np. PayPal). W celu przetworzenia tych płatności współpracujemy z podmiotami zewnętrznymi takimi jak podmioty przetwarzające płatności i partnerzy realizujący płatności. Nie zbieramy, nie odbieramy, nie przetwarzamy ani nie przechowujemy danych kart kredytowych lub debetowych ani innych danych uwierzytelniających podmiotów zewnętrznych (np. PayPal). Informacje te są zbierane bezpośrednio przez te podmioty zewnętrzne. W zależności od Usługi możemy otrzymać twoją nazwę użytkownika, imię i nazwisko, adres e-mail, typ płatności, produkty lub usługi i inne szczegóły transakcji oraz zachować historię zakupów i historię subskrypcji.
 • Marketing, konkursy i promocje: Użytkownicy mogą rejestrować się online lub osobiście (np. na targach, konferencjach itp.), aby otrzymywać od nas przesyłki w ramach marketingu bezpośredniego, w tym wiadomości e-mail o premierach gier, wydarzeniach i nadchodzących wydaniach. Jeśli zgodzisz się na otrzymywanie przesyłek w ramach marketingu bezpośredniego, zachowamy twój adres e-mail, a także twoje imię i nazwisko, preferencje oraz w razie potrzeby informacje o twoim koncie i Usługach oraz innych używanych grach. Możemy również zebrać twoje imię i nazwisko, wiek, adres e-mail i inne informacje związane z konkursami, loteriami lub innymi wydarzeniami lub działaniami na naszych witrynach internetowych i w kanałach mediów społecznościowych.
 • Komunikacja od Użytkownika: Gdy wyślesz do nas wiadomość e-mail, zadzwonisz do nas lub w inny sposób prześlesz nam wiadomości dotyczące Usług, zachowujemy je i prowadzimy rejestr twoich danych kontaktowych, wiadomości i naszych odpowiedzi. Prowadzimy również rejestr komunikacji i informacji w grze, które publikujesz na sesjach czatu, forach oraz w innych obszarach Usług.

Dane, które zbieramy i otrzymujemy od podmiotów zewnętrznych. Możemy zbierać i otrzymywać twoje dane osobowe od podmiotów trzecich, tak jak to opisano poniżej.

 • Platformy zewnętrzne i mobilne: Na nasze konto możesz się logować poprzez niektóre konta podmiotów zewnętrznych (z których każde nazywane jest „Kontem Podmiotu Zewnętrznego"), takich jak Steam, Twitch, Xbox Live, PSN czy Facebook. Możesz też wchodzić w interakcje z nami i innymi Użytkownikami na forach gier i ze społecznościami platform zewnętrznych. Takie Konta Podmiotów Zewnętrznych oraz ich platformy są prowadzone i zarządzane przez podmioty trzecie (z których każdy nazywany jest „Platformą Zewnętrzną") i podlegają ich zasadom oraz warunkom. Łącząc Konto Podmiotu Zewnętrznego z naszymi usługami możesz połączyć się i wchodzić z nim w interakcje oraz udostępniać dane o grze znajomym i sieci tego Konta Podmiotu Zewnętrznego, a także, w niektórych przypadkach, dokonywać zakupów lub zdobywać nagrody (podlega odpowiednim warunkom programu) poprzez to Konto Podmiotu Zewnętrznego. Kiedy zyskujesz dostęp, grasz lub używasz naszych Usług poprzez witrynę lub Platformę Zewnętrzną, możemy zbierać lub otrzymywać twoje identyfikatory konsoli (np. XUID i PUID), a także adres IP, adres MAC i inne identyfikatory urządzeń, zarejestrowany adres e-mail oraz inne dane, na które zgadzasz się, by były nam dostarczane. Dodatkowo, możemy pozwolić Ci się logować do niektórych Usług poprzez Konta Podmiotu Zewnętrznego, takich jak Google/Stadia (https://stadia.google.com/privacy), Steam (https://store.steampowered.com/privacy_agreement/) czy Facebook (facebook.com/about/privacy/). Jeśli zdecydujesz się zalogować w ten sposób, poprosimy Cię o udostępnienie nam pewnych informacji (które mogą obejmować imię i nazwisko, adres e-mail, znajomych oraz informacje o profilu publicznym); te szczegółowe informacje oraz powiadomienie o tym, czy są one wymagane, czy opcjonalne, będą podane na stronie uprawnień podczas pierwszego logowania lub łączenia się za pomocą Konta Podmiotu Zewnętrznego. Jeśli grasz lub kupujesz naszą Usługę na swoim urządzeniu mobilnym, otrzymujemy o tobie informacje ze sklepów z aplikacjami i innych dostarczycieli platform mobilnych. Te informacje to między innymi twoja nazwa użytkownika i/lub identyfikator urządzenia.
 • Narzędzia zewnętrzne: Możemy również korzystać z narzędzi podmiotów zewnętrznych, które pomagają nam zarządzać naszą obecnością w mediach społecznościowych i analizować ją oraz zgłaszać komentarze, wzmianki i inne treści publikowane na nasz temat na Platformach Zewnętrznych i innych serwisach społecznościowych oraz innych publicznych kanałach i na forach. Praktyki zbierania i udostępniania danych przez te podmioty zewnętrzne podlegają ich odpowiednim warunkom i zasadom oraz politykom prywatności.
 • Dystrybutorzy i sprzedawcy: Możemy korzystać z usług dystrybutorów i pracować z innymi partnerami, którzy świadczą usługi nam lub Użytkownikom w naszym imieniu (na przykład przetwarzają płatności, obsługują cyfrowe sklepy, świadczą usługi hostingu w chmurze czy inne usługi). Dodatkowo, możemy otrzymywać dane osobowe z sieci reklamowych, dostarczycieli analiz i innych podmiotów, z którymi współpracujemy, aby dostarczać, ulepszać i mierzyć nasze sieciowe kampanie reklamowe i marketingowe.

Dane, które zbieramy o twoim użytkowaniu i aktywnościach. Zbieramy dane osobowe na temat tego, w jaki sposób używasz Usług i wchodzisz w interakcje z nami i innymi, na przykład dane zbierane automatycznie (np. z użyciem ciasteczek i tagów pikselowych), a także dane pochodne o tobie i twoim użytkowaniu Usług. Wśród danych takich są:

 • Identyfikatory użytkownika: Posiadaczom kont przypisujemy niepowtarzalny identyfikator użytkownika, którego używamy, aby zidentyfikować i połączyć stosowne dane z twoimi aktywnościami w Serwisach (np. dane wewnętrzne gry, takie jak statystyki, punktacje, osiągnięcia i poziomy subskrypcji). Niektóre z naszych gier umożliwiają też Użytkownikom grę bez zakładania konta i/lub rejestrowania się u nas. W takich przypadkach możemy przypisać Ci identyfikator gościa, abyśmy mogli śledzić twoją grę, wyniki, statystyki, dane dotyczące zakupów i dane dotyczące użytkowania dla twoich obecnych i przyszłych sesji. Jeśli później zdecydujesz się zarejestrować lub utworzyć konto u nas, powiążemy twój identyfikator gościa oraz dane z sesji gościa z twoim kontem.
 • Działania, statystyki, znajomi i preferencje: Zbieramy dane dotyczące użytkowania i preferencji związanych z korzystaniem z Usług takich jak język, zakupy w grze, statystyki gry, wyniki, bohater, postacie, osiągnięcia, rankingi, czas spędzony na grze, ścieżki kliknięć, profil gry, preferencje, znajomi (w tym relacje ze znajomymi np. poprzez tworzenie klanów) i inne dane, które przekazujesz nam w ramach swojego konta.
 • Inne informacje: Możemy również automatycznie lub pośrednio zbierać informacje o tobie, twoim komputerze lub urządzeniu mobilnym (np. kiedy korzystasz z naszych Usług, czytasz nasze e-maile, poprzez kanały mediów społecznościowych). My (i nasi zewnętrzni dostawcy) możemy zapisywać pliki dziennika i używać ciasteczek, tagów pikselowych, lokalnych obiektów udostępnionych, skryptu java i innych mechanizmów do zbierania informacji o tobie. Więcej informacji znajduje się w punkcie 5. Pliki cookie, analityka i personalizacja poniżej. Dodatkowo, możemy zbierać informacje o lokalizacji z twojego urządzenia, jeśli nam na to pozwolisz. Możemy też wnioskować o twoim położeniu na podstawie adresu IP.

Dzieci. ZeniMax świadomie nie prosi dzieci w wieku poniżej 13 lat o podanie danych osobowych ani nie gromadzi tych danych. Jeśli uważasz, że uzyskaliśmy dane osobowe od dziecka w wieku poniżej 13 lat, skontaktuj się z nami w sposób opisany poniżej w punkcie 13. Dane Kontaktowe, a my podejmiemy odpowiednie działania w celu bezpiecznego usunięcia takich informacji.

3. Cele użytkowania i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych

Choć cele przetwarzania danych osobowych są różne, w zależności od okoliczności, ogólnie rzecz biorąc, używamy danych osobowych w celach biznesowych i komercyjnych opisanych poniżej w tym punkcie. W punkcie tym wyjaśniamy także podstawy prawne, na mocy których przetwarzamy dane osobowe o Użytkownikach, tak jak to jest wymagane przez Ogólne rozporządzenie o ochronie danych UE („RODO") i inne odpowiednie prawa, takie jak brytyjski Data Protection Act 2018 czy brazylijskie ogólne prawo ochrony danych osobowych („LGPD").

Podstawy prawne przetwarzania. Zgodnie z RODO (i innymi stosownymi prawami), ogólnie rzecz biorąc, przetwarzamy twoje dane osobowe bazując na poniższych podstawach prawnych:

 • Aby wypełnić naszą umowę z tobą: Dane osobowe, które zbieramy, mogą zostać użyte do wykonania naszych umów z tobą, w tym Warunków Użytkowania, Kodeksu Postępowania i innych warunków i zasad, zgodnie z użytkowanymi przez Ciebie Usługami.
 • Aby wypełnić obowiązki prawne, którym podlega ZeniMax: Dane osobowe, które zbieramy, mogą być przetwarzane, aby zachować zgodność z prawem i wymaganiami prawnymi.
 • W naszym uczciwym interesie biznesowym: Możemy przetwarzać dane osobowe, zgodnie z naszym uczciwym interesem biznesowym, aby chronić, utrzymywać i ulepszać Usługi; tworzyć nowe gry, funkcje i usługi; reklamować i promować nasze Usługi (w tym, poprzez profilowanie i reklamowanie ich Użytkownikom); chronić nasze prawa i interesy; wspierać połączenia, przejęcia, reorganizacje i inne transakcje biznesowe; oraz ogólnie działać i ulepszać nasz biznes.
 • Za twoją zgodą: Możemy przetwarzać dane osobowe na twój temat w oparciu o twoją zgodę, przykładowo (jeśli istnieje takie wymaganie prawne) aby wysyłać Ci informacje marketingowe, ankiety, wiadomości, aktualizacje i inną komunikację. Dodatkowo, tam gdzie jest to wymagane stosownym prawem, ZeniMax uzyska twoją zgodę na tę Politykę i zbieranie, użytkowanie i przekazywanie twoich danych osobowych. Użytkownicy mogą wycofać swoją zgodę w każdej chwili, zgodnie ze stosownym prawem; sprawdź punkt 12. Prawa i wybory Użytkownika poniżej, aby uzyskać informacje o tym, w jaki sposób możesz wycofać swoją zgodę.

Cele użytkowania i przetwarzania. Choć cele przetwarzania danych osobowych są różne, w zależności od okoliczności, ogólnie rzecz biorąc, używamy danych osobowych w celach biznesowych i komercyjnych, opisanych poniżej w tym punkcie. Tam, gdzie zastosowanie ma RODO lub inne podobne prawa, podajemy podstawy prawne takiego przetwarzania (czytaj powyżej, aby uzyskać dalsze wyjaśnienie podstaw prawnych) w nawiasach, poniżej.

 • Aby dostarczyć usługi i związane z nimi wsparcie: W tym, aby zarządzać Usługami; administrować konkursami i promocjami, komunikować się z Użytkownikami na temat ich dostępu i użytkowania naszych Usług, odpowiadać na zapytania Użytkowników; realizować zamówienia i żądania Użytkowników; przetwarzać płatności; dostarczyć rozwiązań problemów i innego wsparcia technicznego; oraz w innych celach obsługi klienta i wsparcia. (Podstawa prawna: wypełnienie naszej umowy z tobą oraz w naszym uczciwym interesie biznesowym).
 • Aby zachować bezpieczeństwo Usług: W tym, aby zweryfikować twoją tożsamość, aby wykrywać i zapobiegać oszustwom, naciąganiu i aktywnościom nieautoryzowanym; aby wdrożyć aktualizacje oprogramowania; aby zabezpieczyć nasze systemy i Usługi; aby zapobiec hakowaniu, oszustwom, naciąganiu i spamowi; aby egzekwować nasze Warunku Użytkowania, Kodeks Postępowania i inne odpowiednie zapisy; i aby chronić prawa i bezpieczeństwo Użytkowników. (Podstawa prawna: wypełnienie naszej umowy z tobą; wypełnienie obowiązków prawnych; oraz w naszym uczciwym interesie biznesowym).
 • Aby analizować i ulepszać Usługi i nasz biznes: W tym, aby lepiej zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy zyskują dostęp i użytkują nasze Usługi; aby ocenić i ulepszać Usługi i operacje biznesowe; aby tworzyć nowe gry, funkcje, oferty i usługi; aby przeprowadzać ankiety i inne szacunki; oraz w innych celach badawczych i analitycznych. (Podstawa prawna: w naszym uczciwym interesie biznesowym).
 • Aby personalizować Usługi: W tym, aby dostosowywać zawartość, którą przesyłamy lub wyświetlamy na naszych stronach WWW i w innych Usługach (np. dla twojego obszaru geograficznego); aby oferować spersonalizowaną pomoc i instrukcje; aby dostosowywać wrażenia z rozgrywki; oraz aby w inny sposób personalizować wrażenia w ramach Usług. (Podstawa prawna: w naszym uczciwym interesie biznesowym).
 • W celach reklamowych, marketingowych i promocyjnych: W tym, aby przesyłać lub wyświetlać marketing celowany; aby dotrzeć do Ciebie z ciekawszymi reklamami i aby szacować, mierzyć i ulepszać efektywność naszych kampanii reklamowych; aby przesyłać Ci newslettery, oferty i inne informacje, które naszym zdaniem mogą Cię zainteresować; aby kontaktować się z tobą w sprawie naszych Usług lub informacji, które naszym zdaniem mogą Cię zainteresować; oraz aby administrować promocjami i konkursami. Tam, gdzie jest to wymagane stosownym prawem, uzyskamy twoją zgodę na używanie twoich danych osobowych w celach marketingowych i związanych z nimi. (Podstawa prawna: w naszym uczciwym interesie biznesowym i/lub za twoją zgodą).
 • Aby zabezpieczać i chronić nasze interesy: W tym, aby chronić i zabezpieczać nasze operacje biznesowe, aktywa, Usługi, sieci i dane oraz zasoby technologiczne; aby badać, zapobiegać, wykrywać i podejmować czynności przeciwko oszustwom, nieautoryzowanym dostępom, sytuacjom związanym z potencjalnymi zagrożeniami praw lub bezpieczeństwa dowolnych osób lub podmiotów zewnętrznych oraz innym nieautoryzowanym aktywnościom lub niewłaściwemu postępowaniu (Podstawa prawna: w naszym uczciwym interesie biznesowym i/lub aby wypełnić obowiązki prawne).
 • Aby bronić naszych praw: W tym, aby zarządzać i odpowiadać na rzeczywiste i potencjalne spory prawne i roszczenia oraz w inny sposób dochodzić, bronić lub chronić naszych praw lub interesów, w tym w kontekście spodziewanego lub rzeczywistego pozwu, wysuniętego przez Użytkowników lub podmioty trzecie. (Podstawa prawna: w naszym uczciwym interesie biznesowym i/lub aby wypełnić obowiązki prawne; w Brazylii dotyczy to także korzystania z praw podczas przewodów sądowych, administracyjnych lub arbitrażowych, zgodnie z odpowiednim, obowiązującym prawem).
 • Aby przeprowadzać audyty, tworzyć raporty (w tym korporacyjne) i prowadzić operacje wewnętrzne: W tym związane z audytami finansowymi, podatkowymi i księgowymi oraz aby przeprowadzać kontrole naszych operacji, prywatności, bezpieczeństwa i finansów, szacować ryzyko i pozostać w zgodzie z wymogami prawnymi; aby właściwie prowadzić interesy, dokonywać zapisów księgowych, prowadzić dokumentację i przeprowadzać procesy prawne; aby prowadzić wymaganą dokumentację biznesową; aby egzekwować polityki i procedury firmy; a także w związku z wszelkimi rzeczywistymi lub rozważanymi fuzjami, przejęciami, sprzedażą lub przeniesieniem aktywów, finansowaniem, bankructwem lub restrukturyzacją całości lub części naszego biznesu. (Podstawa prawna: w naszym uczciwym interesie biznesowym i/lub aby wypełnić obowiązki prawne).
 • Aby pozostać w zgodzie z wymaganiami prawnymi: Aby pozostać w zgodzie ze stosownymi wymaganiami prawnymi i rozporządzeniami, w tym w ramach przewodów sądowych, aby odpowiadać na pozwy, nakazy, nakazy sądowe i inne dokumenty prawne; oraz aby odpowiednio reagować w wypadku śledztw lub żądań, formalnych lub nieformalnych, ze strony służb wymiaru sprawiedliwości lub agencji rządowych. (Podstawa prawna: w naszym uczciwym interesie biznesowym i/lub aby wypełnić obowiązki prawne).

4. Przekazywanie i udostępnianie danych osobowych

ZeniMax może ujawnić twoje dane osobowe w następujący sposób, a my uzyskamy na to twoją zgodę, jeśli jest to wymagane przez obowiązujące prawo:

Usługodawcy i podmioty przetwarzające płatności. Możemy angażować sprzedawców, agentów, usługodawców i podmioty stowarzyszone w celu świadczenia usług na rzecz naszej firmy lub na rzecz Użytkowników w naszym imieniu, co może obejmować obsługę wewnętrznych operacji na naszych witrynach internetowych, w sklepach internetowych (w tym podmioty przetwarzające płatności), obsługę produktów (jak np. nasze gry) i usług (np. operacje na forum i przetwarzanie operacji w ramach wsparcia technicznego), a także powiązane usługi wsparcia dla produktów offline, przechowywanie danych i inne usługi. Świadcząc swoje usługi, mogą oni uzyskiwać dostęp do danych osobowych, otrzymywać te dane, utrzymywać je lub w inny sposób przetwarzać dane osobowe w naszym imieniu. Nasze umowy z tymi usługodawcami nie zezwalają im na wykorzystanie twoich danych osobowych do ich własnych celów marketingowych i do innych celów.

Spółki z grupy ZeniMax. Twoje dane osobowe mogą być przetwarzane przez firmy ZeniMax Group (sprawdź https://www.zenimax.com/legal_information w celu pomocy przy sprzedaży naszych Usług i gier, do analiz i badań demograficznych, rozwoju oraz aby pomóc ulepszać i dostosowywać świadczone przez nas Usługi. Jeśli wyraziłeś na to zgodę, możemy również udostępniać twoje dane osobowe tym podmiotom, aby mogły one kontaktować się z tobą w sprawie innych produktów i usług oferowanych przez spółki powiązane ZeniMax, zgodnie z punktem 12. Prawa i wybory Użytkownika poniżej. Nasze spółki zależne lub powiązane podlegają warunkom niniejszej Polityki, gdy używają twoich danych osobowych.

Partnerzy reklamowi i analityczni. Zatrudniamy podmioty zewnętrzne, dostarczające nam reklamy, pomiary kampanii, analizy online i mobilne oraz usługi związane z nami (za twoją zgodą, jeśli jest to wymagane stosownym prawem). Podmioty takie mogą używać tych danych, aby pomóc nam lepiej dotrzeć do indywidualnych osób poprzez ciekawe reklamy oraz do mierzenia i ulepszania naszych kampanii reklamowych albo dla lepszego zrozumienia, w jaki sposób osoby wchodzą w interakcje z naszymi Usługami. Dodatkowo, takie podmioty zewnętrzne mogą łączyć dane zebrane od nas i z naszych Usług z danymi zebranymi od Ciebie i ze stron, aplikacji i usług zewnętrznych, aby wyciągać wnioski dotyczące Ciebie i twoich zainteresowań, aby lepiej przygotować dla ciebie reklamy i zawartość na różnych stronach, w różnych aplikacjach i usługach oraz aby zbierać powiązane współczynniki.

Wymóg prawny. Możemy również udostępniać twoje dane osobowe, jeśli uważamy, że jest to wymagane przez prawo lub uzasadnione w celu zachowania zgodności z procedurami prawnymi; gdy uważamy, że ujawnienie danych osobowych organom ścigania lub innym organom rządowym lub organom regulacyjnym lub sądom (w dowolnej odpowiedniej jurysdykcji na całym świecie) jest konieczne lub stosowne w celu zbadania faktycznych lub podejrzewanych nadużyć lub naruszeń prawa, naruszeń bezpieczeństwa lub naruszeń niniejszej Polityki; aby regularnie korzystać z naszych praw podczas przewodów sądowych, administracyjnych lub arbitrażowych (dotyczy Brazylii); jak również aby odpowiedzieć na wszelkie roszczenia przeciwko nam; oraz w celu ochrony praw, własności lub bezpieczeństwa osobistego ZeniMax, naszych klientów lub społeczności.

Transakcje korporacyjne. Ponadto twoje dane osobowe mogą zostać ujawnione w ramach proponowanej lub faktycznej fuzji, sprzedaży i transferu aktywów ZeniMax, nabycia, bankructwa lub podobnych zdarzeń.

Za zgodą. Możemy też ujawnić twoje dane osobowe wszelkim innym podmiotom powiązanym i podmiotom trzecim, za twoją zgodą lub na twoją prośbę.

Bez względu na jakiekolwiek inne postanowienia zawarte w niniejszej Polityce możemy udostępniać zbiorcze lub zanonimizowane informacje podmiotom zewnętrznym w celach badawczych, marketingowych, analitycznych i innych pod warunkiem, że informacje nie identyfikują konkretnej osoby i na ich podstawie nie można jej ponownie zidentyfikować.

5. Pliki cookie, analityka i personalizacja

Nasza firma i nasi zewnętrzni dostawcy stosują pliki cookie, czyste GIF-y / znaczniki pikselowe, JavaScript, lokalną pamięć masową, pliki dzienników i inne mechanizmy, aby automatycznie gromadzić i rejestrować informacje o twoich działaniach związanych z przeglądaniem, rozgrywką i korzystaniem z Usług. Możemy połączyć te „informacje o aktywności" z innymi danymi osobowymi, które zbieramy na twój temat. Zasadniczo wykorzystujemy te informacje o aktywności, aby zrozumieć, w jaki sposób wykorzystywane są nasze Usługi, śledzić problemy i błędy, dostarczać i ulepszać nasze Usługi, ustalać zasady kojarzenia treści, weryfikować dane do logowania na konto, zezwalać na logowanie, śledzić sesje, zapobiegać oszustwom i chronić nasze Usługi, a także w przypadku ukierunkowanej komunikacji marketingowej i reklamowej, w celu personalizacji treści i do celów analitycznych (patrz punkt 12. Prawa i wybory Użytkownika poniżej, aby uzyskać informacje na temat rezygnacji z niektórych sposobów wykorzystania twoich danych osobowych).

Poniżej znajduje się podsumowanie tych działań. Więcej informacji na temat tych mechanizmów i sposobu zbierania informacji o aktywności można znaleźć w naszej Polityce Ciasteczek, która dotyczy stron wyświetlających lub linkujących do tej Polityki Ciasteczek, dostępnej pod adresem https://www.zenimax.com/cookie_policy_pl).

Pliki dziennika. Zbieramy określone informacje o aktywności z plików dziennika. Informacje z plików dziennika są automatycznie zgłaszane przez przeglądarkę lub aplikację mobilną naszym serwerom podczas uzyskiwania dostępu do naszych Usług. Rejestrujemy określone informacje z tych plików dziennika, w tym żądania sieciowe, adres IP, typ i wersję przeglądarki, informacje o języku, odnośniki i wychodzące adresy URL, kliknięte łącza, przeglądane strony i inne podobne informacje.

Pliki cookie (ciasteczka). Są to małe pliki z unikalnym identyfikatorem, które są przesyłane do przeglądarki za pośrednictwem naszych witryn internetowych. Pozwalają nam zapamiętać Użytkowników, którzy są zalogowani, aby zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy poruszają się w systemie naszych Usług i jak korzystają z naszych Usług oraz wyświetlać im spersonalizowane treści i ukierunkowane reklamy (w tym witryny i aplikacje podmiotów zewnętrznych).

Czyste GIF-y, znaczniki pikselowe i sygnalizatory www. Są to małe grafiki z unikalnym identyfikatorem, podobne do plików cookie, których używamy do śledzenia ruchów Użytkowników naszych Usług w internecie i personalizowania treści. Używamy ich również w wiadomościach e-mail, aby informowały nas o ich otwarciu lub przesłaniu, abyśmy mogli ocenić skuteczność naszej komunikacji.

Zapobieganie oszustwom i naciąganiu. Zapewnienie uczciwego środowiska rozgrywki jest dla nas bardzo ważne. Oszukiwanie, hakowanie, kradzieże kont i wszelka inna nieautoryzowana lub fałszywa aktywność podczas używania naszych Usług jest zakazana. Aby wykryć i zapobiec oszustwom i naciąganiu, możemy korzystać z narzędzi, aplikacji i innych technologii im zapobiegającym. Kiedy używasz naszych Usług, technologie te mogą tworzyć maszynowy „odcisk palca" albo „tablicę asocjacyjną", dotyczące komponentów twojej maszyny i zbierać informacje na twój temat, w tym informacje na temat przeglądarki, urządzenia, aktywności, identyfikatorów gry i systemu operacyjnego. Możemy też monitorować dane dostępne publicznie, na stronach zewnętrznych i/lub używać technologii zapobiegających oszustwom w naszych Usługach.

Narzędzia analityczne. Możemy korzystać z wewnętrznych i zewnętrznych narzędzi analitycznych (patrz nasza Polityka dotycząca plików cookie na stronie https://www.zenimax.com/cookie_policy_pl), aby uzyskać listę podmiotów zewnętrznych) w celu zbierania i agregowania danych o aktywności i innych danych w wielu kanałach.

Sygnały „Nie śledź". Zwróć uwagę, że nasze Strony nie rozpoznają lub nie odpowiadają na sygnały, które twoja przeglądarka może przesyłać, a które zwane są sygnałami „Nie śledź". Jeśli chcesz wyłączyć pliki cookie w naszych Usługach, nie polegaj na funkcjach „Nie śledź", w które wyposażona jest twoja przeglądarka.

Preferencje. Możesz przejrzeć lub zmienić preferencje dla większości cookies (ciasteczek) na naszych stronach (innych niż te, które są konieczne do właściwego działania naszych stron). Wystarczy dostosować ustawienia cookies:

Ustawienia cookies

6. Reklamy na podstawie zainteresowań

Współpracujemy z zewnętrznymi sieciami reklamowymi, partnerami dystrybucyjnymi, sieciami reklam mobilnych, podmiotami oferującymi usługi pomiarowe i analityczne oraz innymi podmiotami („zewnętrzne firmy reklamowe") w celu personalizacji zawartości i wyświetlania reklam w naszych Usługach (w tym na naszych stronach, w aplikacjach i grach mobilnych i innych) i zarządzania naszymi reklamami w witrynach podmiotów zewnętrznych, aplikacjach mobilnych i serwisach internetowych. My i te zewnętrzne firmy reklamowe możemy wykorzystywać pliki cookie, znaczniki pikselowe i inne narzędzia (które wspólnie nazywać możemy „ciasteczkami celowanymi") do zbierania informacji o aktywności w naszych Usługach (a także witrynach i usługach podmiotów zewnętrznych), jak również gromadzić adresy IP, dane o lokalizacji, identyfikatory urządzeń, identyfikatory plików cookie i identyfikatory reklamowe oraz inne identyfikatory; my i te zewnętrzne firmy reklamowe wykorzystujemy te informacje, aby dostarczać ci trafniejsze reklamy i treści w naszych Usługach i na stronach oraz w aplikacjach zewnętrznych, oraz oceniać sukces takich reklam i treści. Sprawdź naszą Politykę Ciasteczek (https://www.zenimax.com/cookie_policy_pl), aby uzyskać więcej szczegółów na temat zewnętrznych firm reklamowych, z którymi pracujemy, oraz dowiedzieć się o znacznikach wewnętrznych i zewnętrznych, używanych w Usługach oraz na stronach i w aplikacjach zewnętrznych.

Preferencje. Dajemy Ci kilka sposobów na zarządzanie twoimi preferencjami w odniesieniu do ciasteczek celowanych, reklam i personalizacji.

 • Nasze strony i gry online: Możesz przejrzeć lub zmienić preferencje dla ciasteczek celowanych na naszych stronach – wystarczy dostosować ustawienia cookies:
  Ustawienia cookies

 • Mobilne: Niektóre nasze gry i aplikacje mobilne mogą zawierać zewnętrzne reklamy i elementy analityczne. Możesz zrezygnować z celowanych reklam podmiotów zewnętrznych w naszych grach mobilnych, dostosowując ustawienia prywatności urządzenia. Oznacza to, że nie będziesz już otrzymywać reklam celowanych. Wciąż jednak możesz otrzymywać reklamy kontekstowe lub ogólne.

  • Dla urządzeń iOS możesz włączyć ustawienie ograniczonego śledzenia reklam (przejdź do Ustawień > Prywatność > Reklamy i wybierz/przełącz opcję ograniczonego śledzenia reklam).

  • Dla urządzeń Android włącz opcję rezygnacji z personalizacji reklam – przejdź do Ustawień > Prywatność > Zaawansowane > Reklamy i wybierz/przełącz opcję rezygnacji z personalizacji reklam.

  Dodatkowo, niektóre nasze gry mobilne zawierają elementy analityczne i związane z personalizacją, które możesz wyłączyć poprzez ustawienia w aplikacji dla danej gry. Dostęp do tego ustawienia uzyskasz przez menu główne takiej gry mobilnej.

 • Wybory reklamowe: Możesz też kontrolować to, w jaki sposób uczestniczące zewnętrzne agencje reklamowe użytkują zbierane dane o twoich wizytach na naszych stronach i użytkowaniu aplikacji mobilnych – naszych i zewnętrznych. Celem takiego wykorzystania może być wyświetlanie bardziej interesujących reklam. Aby uzyskać więcej informacji o tym, jak zrezygnować z otrzymywania reklam celowanych od zewnętrznych uczestniczących sieci reklamowych, przejdź pod adres:

  • Użytkownicy w USA: aboutads.info/choices (Digital Advertising Alliance). (Możesz też pobrać narzędzie DAA AppChoices, aby lepiej kontrolować reklamy na podstawie zainteresowań w aplikacjach na twoim urządzeniu mobilnym).
  • Użytkownicy w UE: youronlinechoices.eu (European Interactive Digital Advertising Alliance).
  • Użytkownicy w Kanadzie: youradchoices.ca/choices/ (Digital Advertising Alliance of Canada).

Rezygnacja z uczestnictwa w sieciach reklamowych nie oznacza rezygnacji z wyświetlania reklam. Możesz nadal otrzymywać ogólne lub „kontekstowe" reklamy w naszych Usługach. Możesz również nadal otrzymywać ukierunkowane reklamy w innych witrynach od firm, które nie uczestniczą w powyższych programach.

Personalizacja i dostosowanie list. O ile się temu nie sprzeciwisz, możemy udostępniać określone listy wymieszanych danych, takich jak imię i nazwisko, adres e-mail czy inne dane kontaktowe, podmiotom zewnętrznym takim jak Facebook i Google, dzięki czemu możemy lepiej ukierunkować reklamy i treści przeznaczone dla naszych Użytkowników i innych osób o podobnych zainteresowaniach w ramach usług tych podmiotów. Te podmioty zewnętrzne wykorzystują podane przez nas dane osobowe, aby pomóc nam odpowiednio ukierunkować reklamy i egzekwować ich warunki, ale nie zezwalamy im na używanie ani udostępnianie przekazanych przez nas danych innym reklamodawcom zewnętrznym. Możesz z tego zrezygnować, tak jak to opisano poniżej w punkcie 12. Prawa i wybory Użytkownika.

7. Odnośniki podmiotów zewnętrznych i funkcje

Nasze Usługi mogą zawierać linki do witryn podmiotów zewnętrznych, które nie są własnością ZeniMax ani nie są kontrolowane przez ZeniMax. Nie ponosimy odpowiedzialności za zbieranie i wykorzystywanie Twoich informacji przez te witryny podmiotów zewnętrznych. Zalecamy przeczytanie informacji o ochronie prywatności na witrynie internetowej, do której prowadzi link przed przesłaniem jakichkolwiek danych osobowych.

Dodatkowo, nasze Usługi mogą zawierać lub obejmować funkcje mediów społecznościowych i inne funkcje podmiotów zewnętrznych (np. widżety, przyciski i wtyczki), które są obsługiwane przez platformy i sieci podmiotów zewnętrznych, takich jak Facebook, Steam, Twitch, Twitter, Instagram, YouTube i inne. Funkcje te są hostowane przez odpowiedniego zewnętrznego operatora, mimo że pojawiają się w naszych Usługach. W zależności od twoich preferencji plików cookies, podmiot zewnętrzny może zbierać adres IP użytkownika, adres URL, znacznik daty i godziny, dane przeglądarki itp., z zastrzeżeniem ich własnych zasad polityki prywatności.

8. Treść generowana przez Użytkownika

Użytkownik może zdecydować się ujawnić informacje (w tym dane osobowe) o sobie w trakcie przekazywania treści generowanych przez Użytkowników w Usługach ZeniMax, takich jak fora. Informacje ujawniane na którymkolwiek z tych forów są nieszyfrowanymi informacjami publicznymi i mogą być dostępne dla członków społeczeństwa, którzy nie podlegają niniejszej Polityce. Ponadto po wejściu do niektórych publicznych obszarów naszych Usług, Twoja nazwa użytkownika i inne publiczne informacje profilowe mogą być widoczne dla innych. Nie należy oczekiwać prywatności informacji, które publikujesz lub prezentujesz na naszych forach lub w grach, w swoim profilu lub w inny sposób udostępniasz w naszych Usługach lub za pośrednictwem naszych Usług.

9. Bezpieczeństwo Twoich informacji

Bezpieczeństwo Twoich danych osobowych jest dla nas ważne. ZeniMax podejmuje kroki w celu ochrony przed możliwymi naruszeniami naszych Usług i danych osobowych, które przechowujemy. Jednak żadna witryna internetowa ani transmisja internetowa nie jest całkowicie bezpieczna. Dlatego też ZeniMax nie może zagwarantować ani nie gwarantuje, że nigdy nie nastąpi nieautoryzowany dostęp, hakowanie, utrata danych lub inne naruszenia. Zachęcamy do podjęcia kroków w celu zapewnienia bezpieczeństwa danych osobowych, takich jak wybranie silnego hasła i zachowanie jego prywatności, włączenie autoryzacji wieloetapowej tam, gdzie jest dostępna, a także wylogowanie z konta Użytkownika i zamknięcie przeglądarki po zakończeniu korzystania z Usług.

10. Przechowywanie danych

Przechowujemy twoje dane osobowe tak długo, jak jest to konieczne dla celów, dla których dane osobowe zostały zebrane i są przez nas wykorzystywane, jak określono w niniejszej Polityce. Jeśli chcesz skasować swoje konto lub zażądać, abyśmy już nie używali twoich danych osobowych w celu świadczenia Usług, skontaktuj się z nami, jak określono poniżej w punkcie 13. Dane kontaktowe. Jeśli jednak wycofasz zgodę lub w jakikolwiek inny sposób sprzeciwisz się zbieraniu przez nas, wykorzystaniu i ujawnieniu Twoich danych osobowych, możesz nie móc korzystać z Usług. Ponadto w zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo w razie potrzeby zachowamy i wykorzystamy Twoje dane osobowe w celu zapewnienia zgodności z naszymi zobowiązaniami prawnymi, dla celów rozwiązywania sporów, prowadzenia odpowiednich rejestrów biznesowych i egzekwowania naszych umów.

11. Międzynarodowe transfery danych

ZeniMax ma siedzibę główną w Stanach Zjednoczonych i prowadzi działalność oraz obejmuje podmioty i usługodawców w Stanach Zjednoczonych i na całym świecie. W związku z tym my i nasi usługodawcy możemy przekazywać dane osobowe Użytkownika do jurysdykcji lub uzyskiwać do nich dostęp w jurysdykcjach (w tym w Stanach Zjednoczonych i innych jurysdykcjach, w których my, nasze podmioty powiązane i usługodawcy prowadzimy działalność), które nie zapewniają równoważnego poziomu ochrony danych, takich jak jurysdykcja w Twoim kraju. Podejmiemy kroki w celu zapewnienia, że dane osobowe Użytkowników będą odpowiednio chronione w jurysdykcjach, w których je przetwarzamy, w tym za pomocą odpowiednich pisemnych warunków przetwarzania danych i/lub umów o przekazywaniu danych.

Użytkownicy z Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) i Wielkiej Brytanii. Twoje dane osobowe mogą być przekazywane i przetwarzane w Stanach Zjednoczonych i innych jurysdykcjach, które w opinii Komisji Europejskiej nie zapewniają równoważnego poziomu ochrony danych. W takich przypadkach ZeniMax podejmie kroki w celu zapewnienia odpowiednich zabezpieczeń w zakresie ochrony danych osobowych, co obejmuje między innymi wprowadzenie standardowych klauzul umownych zatwierdzonych przez Komisję Europejską (formularz dotyczący standardowych klauzul umownych znajduje się na stronie http://ec.europa.eu/justice/data-protection/international-transfers/transfer/index_en.htm).

Użytkownicy z Brazylii. Jeśli twoje dane osobowe podlegają prawu brazylijskiemu, ZeniMax upewni się, że wdrożone zostały stosowne zabezpieczenia, chroniące twoje dane osobowe, tak jak jest to wymagane przez LGPD (po wejściu w życie).

12. Prawa i wybory Użytkownika

ZeniMax zapewnia Użytkownikom kilka łatwych w użyciu sposobów dostępu do swoich danych osobowych, ich zmiany oraz dokonywania wyborów i wykonywania praw dotyczących danych osobowych.

Preferencje marketingowe. Możesz zmienić ustawienia preferencji w poczcie e-mail i zrezygnować z komunikacji marketingowej w zakładce Preferencje marketingowe w profilu swojego konta.

 • E-maile marketingowe: Możesz zrezygnować lub zmienić swoje preferencje dotyczące e-maili marketingowych w zakładce Preferencje marketingowe w profilu swojego konta. Możesz też zrezygnować, używając opcji anulowania subskrypcji, zawartej w każdym e-mailu marketingowym, który do Ciebie przesyłamy. Jeśli zrezygnujesz z przesyłek w ramach marketingu bezpośredniego, możemy w zakresie dopuszczalnym przez obowiązujące prawo nadal wysyłać Ci informacje niezwiązane z promocją np. dotyczące twojego konta lub naszych bieżących relacji biznesowych. Jeśli na przykład nasza usługa zostanie tymczasowo zawieszona z powodu prac konserwacyjnych albo nie uda się przetworzyć płatności, możemy wysłać Ci wiadomość e-mail.
 • Listy własne i dopasowanie: Możesz zrezygnować z umieszczania Cię na listach własnych i kampaniach dopasowanych, aktualizując swoje preferencje marketingowe w profilu konta.

Pliki cookies i reklamy. Tak jak to opisano w powyższym punkcie 5. Pliki cookie, analityka i personalizacja i punkcie 6. Reklamy na podstawie zainteresowań, możesz zarządzać preferencjami dotyczącymi plików cookies (w tym cookies reklamowymi) na naszych stronach i w naszych grach online, zmieniając preferencje cookies:

Ustawienia cookies

W przypadku naszych gier i aplikacji mobilnych, zawierających zewnętrzne reklamy i elementy analityczne, możesz zrezygnować z reklam celowanych w naszych grach mobilnych, dostosowując ustawienia prywatności urządzenia iOS lub Android, tak jak to wyjaśniono powyżej, w punkcie 6. Reklamy na podstawie zainteresowań. W niektórych naszych grach mobilnych możesz też zrezygnować poprzez ustawienia w aplikacji (dostępne w menu głównym) dla danej gry.

Powiadomienia typu push. W niektórych naszych Usługach mobilnych możemy od czasu do czasu przesyłać powiadomienia aktywne, aby poinformować Cię o nowościach dotyczących gry, wydarzeniach lub promocjach, które możemy oferować. Jeśli nie chcesz już otrzymywać takich komunikatów, możesz je wyłączyć na poziomie urządzenia.

Usuwanie treści. Jeśli chcesz poprosić o usunięcie wszelkich opublikowanych przez siebie danych Użytkownika, skontaktuj się z nami w sposób określony poniżej, w punkcie 13. Dane kontaktowe.

Dostęp, zmiany i usunięcie. Zarejestrowani Użytkownicy mogą przeglądać i aktualizować swoje dane profilowe i preferencje komunikacyjne bezpośrednio poprzez konto. Jeśli chcesz, żebyśmy usunęli twoje dane osobowe, możesz się z nami skontaktować i poprosić o to. Skontaktuj się z działem prywatności ZeniMax, tak jak to zaznaczono poniżej, w punkcie 13. Dane kontaktowe, aby skorzystać ze swoich praw lub zgłosić żądanie dotyczące danych osobowych.

Przesyłanie żądania dotyczącego prywatności. Żądania dotyczące prywatności należy kierować do zespołu prywatności ZeniMax Media Inc., tak jak to opisano poniżej w punkcie 13. Dane kontaktowe. Należy pamiętać, że niektóre Usługi nie będą dostępne, jeśli wycofasz swoją zgodę na przetwarzanie lub w inny sposób usuniesz niektóre ze swoich danych lub sprzeciwisz się przetwarzaniu niektórych ze swoich danych osobowych. Odpowiemy na twoją prośbę zgodnie z obowiązującym prawem i poinformujemy Cię, jeśli nie będziemy w stanie spełnić twojego żądania.

Dodatkowe informacje dla Użytkowników w niektórych jurysdykcjach. W punkcie 15. Dodatkowe informacje dla Użytkowników w niektórych jurysdykcjach umieściliśmy dodatkowe informacje wymagane przez kalifornijskie prawa prywatności, a także RODO, brytyjski Data Protection Act 2018 i LGPD. Użytkownicy z Kalifornii, EOG, Wielkiej Brytanii i Brazylii powinni przejrzeć tę sekcję, aby uzyskać więcej informacji na temat swoich praw, zgodnie ze wspomnianymi rozporządzeniami.

13. Dane kontaktowe

W przypadku jakichkolwiek pytań, skarg lub komentarzy odnoszących się do naszej Polityki lub naszych praktyk w zakresie ochrony prywatności, prosimy o przesłanie żądania pod adres:

https://help.bethesda.net/app/incident10/?prod=711&cat=1220 (Użytkownicy Bethesdy) lub
https://help.elderscrollsonline.com/app/incident/?category=1220 (Użytkownicy The Elder Scrolls Online).

Możesz też skontaktować się z nami poprzez e-mail [email protected] lub pocztą:

ZeniMax Media, Inc.
Attn: ZeniMax Customer Service/Privacy
‎1370 Piccard Drive
Rockville, Maryland 20850 USA

Kontroler i przedstawiciel Kontrolerem twoich danych osobowych jest ZeniMax Media Inc.,1370 Piccard Drive, Rockville, MD 20850 USA. Ponadto w przypadku zakupów dokonywanych przez Użytkowników w EOG i Zjednoczonym Królestwie ZeniMax Europe Ltd, nr rejestrowy 06333300, Haymarket House, 28-29 Haymarket, London SW1Y 4SP jest także administratorem danych transakcyjnych. Niniejsza Polityka dotyczy zarówno ZeniMax Media Inc., jak i ZeniMax Europe Ltd, a osoby, których dane dotyczą, mogą wykonywać swoje prawa w odniesieniu do swoich danych transakcyjnych w EOG i Zjednoczonym Królestwie wobec obu podmiotów, kontaktując się z ZeniMax Media Inc. poprzez e-mail lub pocztą, jak określono powyżej.

Kontroler w UE: ZeniMax Media Inc. i ZeniMax Europe Ltd wyznaczyły ZeniMax Benelux BV, Grote Berg 18E, 5611 KK Eindhoven, Holandia, jako swoje biuro reprezentujące w celach RODO.

Kontroler w Zjednoczonym Królestwie: ZeniMax Media Inc. wyznaczył podmiot ZeniMax Europe Ltd, Haymarket House, 28-29 Haymarket, London SW1Y 4SP, United Kingdom jako swoje biuro reprezentujące w brytyjskich przepisach dotyczących ochrony danych.

Certyfikat prywatności ESRB. Jak wcześniej wspomniano, jesteśmy członkiem certyfikowanego programu ochrony prywatności ESRB. Jeśli uważasz, że nie odpowiedzieliśmy na Twoje zapytanie lub Twoje zapytanie nie zostało zadowalająco rozwiązane, skontaktuj się z ESRB poprzez [email protected] lub [https://www.esrb.org/privacy/contact/).].

14. Zmiany w niniejszej Polityce

Niniejsza Polityka obowiązuje od daty ostatniej aktualizacji określonej powyżej. Możemy okresowo zmieniać niniejszą Politykę, więc należy pamiętać o jej cyklicznym sprawdzaniu. Wszelkie zmiany w niniejszej Polityce zostaną opublikowane w naszych Usługach. W przypadku wprowadzenia jakichkolwiek zmian w niniejszej Polityce, które mają istotny wpływ na nasze praktyki w odniesieniu do wcześniej zebranych danych osobowych, postaramy się powiadomić z wyprzedzeniem o takich zmianach, wyraźnie zaznaczając tę zmianę na naszej stronie WWW lub przesyłając e-mail i zapewniając dodatkowe możliwości wyboru dotyczące takiej istotnej zmiany przed jej wejściem w życie.

15. Dodatkowe informacje dla Użytkowników w niektórych jurysdykcjach

a. Mieszkańcy Kalifornii
Poniżej publikujemy informacje wymagane przez prawa prywatności stanu Kalifornia, w tym California Consumer Privacy Act („CCPA"), które wymagają, aby mieszkańcy stanu Kalifornia uzyskali pewne informacje na temat sposobu przetwarzania przez nas ich danych osobowych, zebranych online lub offline. Ten punkt nie informuje o sposobach przetwarzania danych dostępnych publicznie i zgodnie z prawem ustanowionym przez władze stanowe, federalne i każde inne ani o innych danych osobowych podlegających wyłączeniu z CCPA.

Kategorie danych osobowych, które zbieramy i przekazujemy. Zbieranie, użytkowanie i przekazywanie przez nas danych osobowych o mieszkańcu Kalifornii jest różne w zależności od okoliczności i natury naszych interakcji lub relacji z takim mieszkańcem. Poniższa tabela przedstawia ogólne kategorie danych osobowych (tak jak je definiuje CCPA) o mieszkańcach Kalifornii, które zbieramy, sprzedajemy i przekazujemy innym w celach biznesowych. Zbieramy te kategorie danych osobowych ze źródeł opisanych poniżej, dla celów opisanych powyżej, w punkcie 3. Cele użytkowania i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych. Udostępniamy je tak, jak to opisano powyżej, w punkcie 4. Przekazywanie i udostępnianie danych osobowych. Źródła danych to:

 • Nasze firmy powiązane i oddziały
 • Platformy zewnętrzne
 • Strony i usługi zewnętrzne
 • Sieci reklamowe
 • Dostarczyciele usług analitycznych
 • Sieci społecznościowe
 • Dostarczyciele usług internetowych
 • Systemy i platformy operacyjne
 • Nasi dystrybutorzy i dostarczyciele usług

Zebrane dane osobowe

Czy możemy przekazywać te dane?

Kategorie podmiotów zewnętrznych, którym możemy przekazywać te dane

Kategorie

Opis

Identyfikatory

To między innymi bezpośrednie identyfikatory, takie jak imię i nazwisko, nazwa użytkownika, ksywka; e-mail, adres pobierania opłat, inne dane kontaktowe; UID, BUID, identyfikator urządzenia, adres IP, identyfikatory platform zewnętrznych i dane konta (np. PlayStation®, Xbox, Steam, Facebook) oraz inne identyfikatory online lub niepowtarzalne identyfikatory.

TAK

 • dystrybutorzy i dostarczyciele usług
 • doradcy i przedstawiciele
 • agencje rządowe i wymiar sprawiedliwości
 • firmy powiązane i oddziały
 • sieci reklamowe
 • dostarczyciele usług analitycznych
 • sieci społecznościowe
 • dostarczyciele usług internetowych
 • systemy i platformy operacyjne

Rejestry klientów

To między innymi Twoje dane konta i profilu oraz informacje o kliencie, zawierające dane osobowe, takie jak nazwa użytkownika, imię i nazwisko, dane demograficzne i inne charakterystyki lub opisy, e-mail, adres zamieszkania, numer telefonu i inne dane kontaktowe, dane konta, preferencje komunikacyjne, informacje o pobieraniu opłat i płatnościach, zgłoszenia do obsługi klienta i wsparcia oraz inne dane, które podmioty przekazują nam, aby się zarejestrować, zyskać dostęp lub kupić nasze Usługi.

TAK

 • dystrybutorzy i dostarczyciele usług
 • doradcy i przedstawiciele
 • agencje rządowe i wymiar sprawiedliwości
 • firmy powiązane i oddziały
 • dostarczyciele usług internetowych
 • systemy i platformy operacyjne

Dane komercyjne

To między innymi historia zakupów i tendencje zakupowe: dane komercyjne, w tym informacje o własności osobistej, zakupionych, pozyskanych lub oglądanych produktach albo usługach lub inne zapisy dotyczące historii zakupów, użytkowania i tendencji, na przykład informacje o Twoich subskrypcjach, obecnych oraz przeszłych płatnościach i zakupach, gry, w które grasz lub które Cię interesują, oraz Twoje tendencje zakupowe.

TAK

 • dystrybutorzy i dostarczyciele usług
 • doradcy i przedstawiciele
 • agencje rządowe i wymiar sprawiedliwości
 • firmy powiązane i oddziały
 • sieci reklamowe
 • dostarczyciele usług analitycznych
 • sieci społecznościowe
 • dostarczyciele usług internetowych
 • systemy i platformy operacyjne

Dane o użytkowaniu

To między innymi historia przeglądania, dane o kliknięciach, historia wyszukiwania, dzienniki dostępu, informacje dotyczące Twoich interakcji z naszymi stronami, aplikacjami mobilnymi i innymi Usługami oraz naszymi e-mailami marketingowymi i reklamami sieciowymi, oraz inne dane o użytkowaniu, związane z Twoim użytkowaniem Usług, np. język i preferencje, zakupy w grze, statystyki gry, wyniki, bohater, postacie, osiągnięcia, rankingi, czas spędzony na grze, ścieżki kliknięć, profil gry, preferencje, znajomi, a także Twoje komentarze, wpisy oraz interakcje na forach i w społecznościach.

TAK

 • dystrybutorzy i dostarczyciele usług
 • doradcy i przedstawiciele
 • agencje rządowe i wymiar sprawiedliwości
 • firmy powiązane i oddziały
 • sieci reklamowe
 • dostarczyciele usług analitycznych
 • sieci społecznościowe
 • dostarczyciele usług internetowych
 • systemy i platformy operacyjne

Dane geolokacyjne

To między innymi precyzyjne dane o położeniu konkretnej osoby lub urządzenia, takie jak dane o położeniu urządzenia dla Użytkowników gier mobilnych.

TAK

 • dystrybutorzy i dostarczyciele usług
 • doradcy i przedstawiciele
 • agencje rządowe i wymiar sprawiedliwości
 • firmy powiązane i oddziały
 • sieci reklamowe
 • dostarczyciele usług analitycznych

Dane dźwiękowe, wideo i elektroniczne

TTo między innymi dane dźwiękowe, elektroniczne, wizualne, termalne lub podobne, zdjęcia i obrazy (które możesz nam przesyłać lub publikować na swoim profilu), nagrania rozmów (np. rozmowy z obsługą klienta) i przesłane zdjęcia Użytkowników (np. zdjęcia profilowe).

TAK

 • dystrybutorzy i dostarczyciele usług
 • doradcy i przedstawiciele
 • agencje rządowe i wymiar sprawiedliwości
 • firmy powiązane i oddziały
 • sieci reklamowe
 • dostarczyciele usług analitycznych
 • sieci społecznościowe
 • dostarczyciele usług internetowych
 • systemy i platformy operacyjne
 • klienci biznesowi

Wnioski

To między innymi wnioski, które wysnuwamy z innych danych osobowych, które zbieramy, aby stworzyć Twój profil na podstawie Twojego konta i aktywności odzwierciedlających Twoje preferencje, charakterystykę, zachowanie, podejście i możliwości w odniesieniu do Usług.

TAK

 • dystrybutorzy i dostarczyciele usług
 • doradcy i przedstawiciele
 • agencje rządowe i wymiar sprawiedliwości
 • firmy powiązane i oddziały
 • sieci reklamowe

Czy „sprzedajemy" dane osobowe? CCPA definiuje „sprzedaż" jako przekazanie lub udostępnienie danych osobowych podmiotom trzecim w zamian za wynagrodzenie finansowe lub jakiekolwiek inne korzyści. Choć nie przekazujemy danych osobowych podmiotom zewnętrznym w zamian za wynagrodzenie finansowe od nich, przekazujemy lub udostępniamy niektóre kategorie danych osobowych podmiotom trzecim, aby uzyskać od nich pewne usługi lub korzyści. Możemy na przykład udostępnić podmiotowi zewnętrznemu, takiemu jak firma reklamowa, historię przeglądania (poprzez zewnętrzne tagi na naszych Stronach i w Aplikacjach), aby ulepszyć i zmierzyć nasze kampanie reklamowe i dotrzeć do Użytkowników poprzez ciekawsze reklamy i zawartość. Zgodnie z definicją CCPA, możemy „sprzedawać" identyfikatory i dane o użytkowaniu zewnętrznym sieciom reklamowym, dostarczycielom usług analitycznych i sieciom społecznościowym.

Prawa mieszkańców stanu Kalifornia. Prawo stanu Kalifornia daje jego mieszkańcom pewne prawa i nakłada ograniczenia dotyczące konkretnych praktyk biznesowych, tak jak to podano poniżej.

Zakaz sprzedaży. Mieszkańcy stanu Kalifornia mają prawo do rezygnacji ze sprzedaży ich danych osobowych. Nie sprzedajemy danych osobowych o mieszkańcach, o których wiemy, że nie mają ukończonych 16 lat. Tak jak to opisano powyżej, można zrezygnować ze „sprzedaży" (poprzez zewnętrzne ciasteczka) danych znajdujących się na naszych stronach i w grach online, tutaj:

Ustawienia cookies

Możesz zrezygnować w naszych grach mobilnych, dostosowując ustawienia prywatności urządzenia iOS lub Android, tak jak to wyjaśniono powyżej, w punkcie 6. Reklamy na podstawie zainteresowań. W niektórych naszych grach mobilnych możesz też zrezygnować poprzez ustawienia w aplikacji (dostępne w menu głównym) dla danej gry.

Żądanie usunięcia. Z pewnymi wyjątkami, mieszkańcy stanu Kalifornia mają prawo do bezpłatnego zażądania usunięcia danych osobowych, które zebraliśmy o nich. Dane takie zostaną usunięte, chyba że podlegają wyjątkom.

Prawo do wiedzy. Mieszkańcy stanu Kalifornia mają prawo żądania i, z pewnymi wyjątkami, otrzymania kopii konkretnych fragmentów danych osobowych, które zebraliśmy na ich temat w ciągu poprzednich 12 miesięcy. Dane takie muszą zostać dostarczone bezpłatnie, (a) pocztą lub (b) elektronicznie w przenośnym i do pewnego stopnia technicznie dostępnym, gotowym do użycia formacie, który pozwala mieszkańcowi przekazać te dane innemu podmiotowi bez jakichkolwiek przeszkód. Mieszkańcy stanu Kalifornia mają też prawo żądania dostarczenia konkretnych informacji na temat sposobu przetwarzania ich danych osobowych w ostatnich 12 miesiącach, czyli informacji takich jak:

 • kategorie zbieranych danych osobowych;
 • kategorie źródeł danych osobowych;
 • cele biznesowe i/lub komercyjne zbierania i sprzedaży danych osobowych;
 • kategorie podmiotów trzecich, którym przekazane zostały lub udostępnione zostały dane osobowe;
 • kategorie danych osobowych, które zostały przekazane lub udostępnione podmiotom trzecim w celach biznesowych; i
 • kategorie podmiotów trzecich, którym dane osobowe mieszkańców zostały sprzedane oraz konkretne kategorie danych osobowych sprzedane każdej kategorii podmiotu trzeciego.

Mieszkańcy stanu Kalifornia mogą zgłosić Żądanie Informacji maksymalnie dwa razy na 12 miesięcy.

Przesyłanie Żądań Informacji i Usuwania. Żądania Informacji i Żądania Usuwania można przesyłać online lub poprzez e-mail:

Przekazując Żądanie Informacji lub Usuwania, podejmujemy kroki, aby zweryfikować takie żądanie, dopasowując dostarczone przez Ciebie dane z danymi, które mamy w swoich zasobach. Musisz wypełnić wszystkie wymagane pola w naszym formularzu sieciowym (lub w inny sposób dostarczyć nam wszystkie dane na podany adres e-mail), abyśmy mogli zweryfikować twój dostęp do adresu e-mail zarejestrowanego na koncie i w ten sposób potwierdzić żądanie. W niektórych przypadkach możemy poprosić o dodatkowe informacje, aby zweryfikować twoje żądanie albo, jeśli to konieczne, przetworzyć twoje żądanie. Jeśli nie zdołamy właściwie zweryfikować żądania, poinformujemy o tym żądającego. Autoryzowani przedstawiciele mogą zainicjować żądanie w imieniu innej osoby poprzez pisemny kontakt, zgodnie z informacjami podanymi powyżej, w punkcie 13. Dane kontaktowe; autoryzowani przedstawiciele będą musieli przedstawić dowód autoryzacji, a my możemy także skontaktować się z danym klientem bezpośrednio, aby zweryfikować jego tożsamość i autoryzację przedstawiciela. Będziemy odpowiadali na zweryfikowane żądania otrzymane od mieszkańców Kalifornii tak, jak jest to wymagane prawem.

Prawo do braku dyskryminacji. CCPA zakazuje dyskryminacji mieszkańców stanu Kalifornia jeśli chodzi o egzekwowanie ich praw, zgodnie z CCPA. Dyskryminacja może zaistnieć, jeśli firma odmówi lub dostarczy towary lub usługi innego poziomu lub jakości lub pobierze opłatę (lub zasugeruje pobranie opłaty) w innej cenie, według innych stawek lub z dodatkową karą, w odniesieniu do mieszkańców, którzy wyegzekwują swoje prawa zgodnie z CCPA, chyba że firma zrobi to w rozsądnym odniesieniu do przychodu dostarczonego przedsięwzięciu przez dane mieszkańca.

Zachęty finansowe. Mieszkańcy stanu Kalifornia mają prawo do informacji o wszelkich zachętach finansowych i ich zasadach, prawo do zrezygnowania z takich zachęt w każdym momencie i mogą nie zostać dołączeni do programu takich zachęt bez uprzedniej, poinformowanej zgody. Tam, gdzie oferujemy jakiekolwiek zachęty finansowe, zgodnie z CCPA, informujemy o tym z wyprzedzeniem, publikując zasady działania takich zachęt i związane z nimi Twoje prawa. Dopiero później prosimy o zgodę na przesłanie takich zachęt.

Twoje prawa zgodnie z kalifornijskim rozporządzeniem Shine-the-Light. Nie udostępniamy danych osobowych zbieranych w internecie niepowiązanym podmiotom zewnętrznym dla ich własnych celów marketingu bezpośredniego i nie zrobimy tego, chyba że wyrazisz zgodę na takie ujawnienie. Jeśli jesteś rezydentem stanu Kalifornia i nadal uważasz, że Twoje informacje zostały udostępnione lub masz ogólne pytania dotyczące sposobu, w jaki Twoje dane mogły zostać udostępnione, możesz skontaktować się z nami, żądając listy podmiotów zewnętrznych, którym ujawniliśmy dotyczące Ciebie dane umożliwiające identyfikację dla ich własnych celów marketingu bezpośredniego. Możesz składać jedną prośbę rocznie. W swojej prośbie proszę potwierdzić fakt, że jesteś rezydentem stanu Kalifornia i podać aktualny adres w Kalifornii, na który ma zostać przesłana odpowiedź. Możesz poprosić o te informacje na piśmie, kontaktując się z nami za pośrednictwem danych kontaktowych, opisanych w punkcie 13. Dane kontaktowe powyżej.

Więcej informacji na temat naszych praktyk dotyczących prywatności możesz uzyskać, kontaktując się z nami, korzystając z informacji podanych w powyższym punkcie 13. Dane kontaktowe.

b. EOG (RODO), Wielka Brytania i Brazylia

Zgodnie z warunkami opisanymi w stosownym prawie, Użytkownicy z Unii Europejskiej/Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Wielkiej Brytanii i Brazylii (i innych jurysdykcji, w których obowiązują podobne prawa) mają następujące prawa dotyczące przetwarzania ich danych osobowych:

 • Prawo do dostępu: Jeśli zażądasz takiej informacji, potwierdzimy, czy przetwarzamy twoje dane osobowe i, jeśli to konieczne, przekażemy ci kopię tych danych osobowych (wraz z pewnymi innymi szczegółami).
 • Prawo do uzupełniania (poprawiania): Jeśli twoje dane osobowe, które posiadamy, są niedokładne lub niekompletne, masz prawo żądania poprawienia ich. Jeśli masz prawo do poprawienia takich informacji, a my udostępniliśmy je podmiotom trzecim, damy im znać o poprawce, o ile to możliwe.
 • Prawo do usunięcia: W niektórych sytuacjach, takich jak przypadek, że dane nie są nam już potrzebne lub gdy wycofasz swoją zgodę (o ile to możliwe), możesz zażądać od nas usunięcia Twoich danych osobowych. Jeśli zażądasz od nas usunięcia danych osobowych, możemy to zrobić, usuwając twoje konto lub konta w naszych Usługach. Użytkownicy w Brazylii mogą także zażądać anonimizacji, blokady lub usunięcia niepotrzebnych lub nadmiarowych danych osobowych lub danych osobowych przetwarzanych niezgodnie z LGPD.
 • Prawo do ograniczenia (zablokowania) przetwarzania: W niektórych okolicznościach, takich jak twoje zgłoszenie niedokładności danych osobowych lub sprzeciwienie się użytkowaniu ich, zgodnie z podstawą prawną, możesz zażądać od nas ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych.
 • Prawo do przenoszenia danych: W niektórych okolicznościach, masz prawo do otrzymania kopii danych osobowych, które pozyskaliśmy od ciebie, w ustrukturyzowanym, powszechnie stosowanym i odczytywalnym maszynowo formacie oraz do ponownego ich użycia w innym miejscu lub zażądania przekazania tych danych wybranemu przez Ciebie podmiotowi trzeciemu.
 • Prawo do sprzeciwu: Tam, gdzie przetwarzamy twoje dane w uczciwych interesach (innych niż cele marketingowe), musimy zaprzestać przetwarzania, chyba że mamy istotną podstawę prawną, nadrzędną wobec twojego interesu lub gdy musimy przetwarzać je w celu uzyskania, egzekwowania lub obrony przed pozwami prawnymi. Tam, gdzie podstawą są nasze uczciwe interesy (inne niż marketingowe), uważamy, że mamy istotny interes w przetwarzaniu, ale będziemy indywidualnie przeglądać każde żądanie i związane z nim okoliczności.
 • Prawo do rezygnacji z przesyłania materiałów marketingowych: Możesz zażądać od nas zaprzestania przetwarzania twoich danych osobowych w zakresie naszych uczciwych interesów marketingowych. Jeśli to zrobisz, przestaniemy przetwarzać twoje dane do celów marketingowych.
 • Prawo do niepodlegania zautomatyzowanemu systemowi podejmowania decyzji: Masz prawo nie podlegać podejmowaniu decyzji, gdy jest ona oparta o automatyczne przetwarzanie lub skutkuje efektem prawnym lub innym efektem znacząco wpływającym na Ciebie, chyba że jest to konieczne, aby wypełnić umowę między nami. ZeniMax nie używa automatycznego systemu podejmowania decyzji. Użytkownicy z Brazylii mogą także zażądać korekty każdej decyzji, podjętej wyłącznie poprzez przetwarzanie automatyczne, jeśli taka decyzja wpływa na ich interesy i dotyczy naszych Usług.
 • Prawo do wycofania zgody: W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie twojej zgody, masz prawo do wycofania jej w każdej chwili, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, opartego o Twoją zgodę, przed jej wycofaniem. Użytkownicy w Brazylii mają też prawo do informacji o konsekwencjach odmowy lub wycofania zgody.
 • Prawo do wystosowania skargi: Masz również prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego, jeśli uważasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych jest sprzeczne z prawem.

Zwróć uwagę, że niektóre z powyższych praw mogą zostać ograniczone, na przykład w takich przypadkach, gdy mamy nadrzędny interes lub zobowiązanie prawne do kontynuowania przetwarzania danych. Jeśli chcesz skorzystać ze swoich praw albo masz jakiekolwiek inne pytania lub skargi odnośnie przetwarzania przez nas twoich danych osobowych, skontaktuj się z nami zgodnie z informacjami podanymi w punkcie 13. Dane kontaktowe.